ข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้ ก่อนทำการวิเคราะห์ SWOT

ข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้ ก่อนทำการวิเคราะห์ SWOT

SWOT เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่ทุก ๆ ธุรกิจจำเป็นต้องทำและเป็นสิ่งที่นักการตลาดทุกคนต้องเรียนรู้จากการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ก่อนจะเริ่มธุรกิจ หรือสร้างแคมเปญทางการตลาดและสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ธุรกิจได้รู้จักตนเอง และอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะสร้างความท้าทายและเป้าหมายให้กับธุรกิจ เพราะนักการตลาดจะใช้เครื่องมือนี้ในการระดมความคิด วางแผนเชิงกลยุทธ์และรูปแบบในการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการวิเคราะห์ SWOT จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ แต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีข้อเสียเช่นกัน มาดูกันว่าข้อดีและข้อเสียนั้นมีอะไรบ้าง

 

ข้อเสียของการวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT อาจไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บุคคลที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ SWOT อาจเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทำตามความคิดของตนเอง หากพวกเขามีส่วนได้ส่วนเสียพวกเขาอาจไม่ได้ใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นผลประโยชน์อาจทำให้เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงไม่สามารถกำหนดปัจจัยหลักที่เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

บางครั้งการวิเคราะห์ SWOT ก็กระตุ้นให้ข้อมูลดูง่ายเกินความเป็นจริง

เมื่อเราลดความซับซ้อนและความยุ่งยากบางอย่างได้ จะทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ปัญหาคือ SWOT ใช้เพื่อให้เกิดความเรียบง่ายในการดำเนินการตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เนื่องจากไม่ได้มองไปที่ภาพรวมทั้งหมด แต่เป็นการโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น ทำให้ธุรกิจประเมินความสามารถของตนเองได้ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การวิเคราะห์ SWOT ไม่มีขีดจำกัด ซึ่งอาจทำให้การทำงานยากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่จะต้องกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและอะไรที่ไม่สามารถเป็นไปได้

 

ข้อดีของการวิเคราะห์ SWOT

ทำให้ธุรกิจระบุโอกาสและอุปสรรคในการทำธุรกิจ

ธุรกิจสามารถใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุโอกาสหลักและอุปสรรคที่มีอยู่ในตลาดใดก็ได้ โดยเครื่องมือนี้ให้ผลที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งหมายความว่าจากข้อมูลระดับชุมชนหรือท้องถิ่นใด ๆ สามารถมีขยายไปถึงระดับภูมิภาค ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดที่เป็นไปได้

ทำให้นักการตลาดสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมได้

การวิเคราะห์ SWOT ยังช่วยให้นักการตลาดตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือใดที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ บริการและแคมเปญของตนจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไรได้ดีที่สุด

ทำให้นักการตลาดสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมาก ให้เป็นข้อมูลที่สามารถจัดการได้ง่าย ๆ

สิ่งที่การวิเคราะห์ SWOT สามารถทำได้ดีคือ การกระตุ้นให้เข้าใจง่ายขึ้น เนื่องจากมีหลายสถานการณ์ หลายปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหรือเป็นประจำ ดังนั้นเมื่อใช้เครื่องมือนี้จะทำให้ภาพรวมของข้อมูลที่ใหญ่มาก ๆ เล็กลงได้ ทำให้ธุรกิจสามารถโฟกัสไปที่ข้อมูลที่ต้องการได้