ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ ปี 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ ปี 2564 พร้อมเฉลย

การสอบใบขับขี่จำเป็นต้องเรียนรู้แนวข้อสอบเพิ่มเติมของปีก่อน เพื่อการศึกษาอย่างถูกทางและนำไปสู่การสอบใบขับขี่ที่สามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น สำหรับข้อสอบใบขับขี่ที่ทางกรมขนส่งนำมาใช้ จะมาในรูปแบบของข้อสอบไฟล์ PDF ที่จะมีด้วยกันทั้งหมด 50 ข้อ ถ้าคุณสอบผ่าน 45 ข้อขึ้นไป หรือคะแนนรวมกันแล้วผ่านที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนการสอบทั้งหมด การสอบผ่านย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าต้องการให้สอบผ่านได้ฉลุย ไม่ต้องกังวลใจมากเกินไป ควรเลือกใช้แนวข้อสอบที่พบได้บ่อยครั้งหรือข้อสอบของปีก่อนมาเป็นตัวช่วย เพียงแค่อ่านและทำความเข้าใจให้ดี เชื่อว่าการสอบใบขับขี่ย่อมผ่านง่ายมากยิ่งขึ้นแน่นอน ดังนั้นจึงขอแนะนำแนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของปี 2564 ดังต่อไปนี้

เลือกหมวดหมู่ข้อสอบใบขับขี่

  1. หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  2. หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
  3. หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
  4. หมวดป้ายบังคับ
  5. หมวดป้ายเตือน
  6. หมวดป้ายแนะนำ
  7. หมวดมารยาทและจิตสำนึก
  8. หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
  9. หมวดการบำรุงรักษารถ

สรุป

แนวข้อสอบของการขอใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะมีด้วยกันหลายหมวดหมู่ เช่น หมวดหมู่เรื่องกฎหมายรถยนต์, หมวดกฎหมายจราจรทางบก, หมวดป้ายบังคับ, หมวดป้ายเตือน, หมวดมารยาทในการขับขี่และจิตสำนึก, หมวดเทคนิคการขับขี่ และหมวดการบำรุงรักษารถ ดังนั้นคุณจึงควรเลือกอ่านและดูทุกหมวดอย่างละเอียด พร้อมการทำความเข้าใจ ต่อแนวข้อสอบให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้คุณสามารถนำไปใช้กับการสอบจริงได้ ไม่ควรใช้แค่เพียงการเลือกที่จะจดจำเท่านั้น เพราะถ้าคุณจดจำได้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทำความเข้าใจ การสอบย่อมไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากคุณอาจจะจำได้ไม่หมดแล้ว การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ ก็ไม่มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรอ่านพร้อมทำความเข้าใจเพื่อทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด