ยาไวอะกร้ากับคนไข้โรคหัวใจ

ยาไวอะกร้ากับคนไข้โรคหัวใจ

มีคำถามยอดฮิตในขณะนี้ คือ คนที่เป็นโรคหัวใจกินยาไวอะกร้าได้หรือไม่

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ความต้องการทางเพศกับสมรรถภาพทางเพศนั้นเป็นคนละอย่าง ยาไวอะกร้าจะช่วยได้เฉพาะในรายที่มีความต้องการทางเพศแต่สมรรถภาพทางเพศลดลงเท่านั้น ดังนั้นการที่มีความต้องการทางเพศลดลงจะไม่ช่วยโดยการใช้ยาตัวนี้

ในผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นจะพบว่าความต้องการทางเพศและสมรรถภาพทางเพศนั้นมักจะลดลง เนื่องจากสาเหตุทางจิตใจ เกิดจิตใจเศร้าหมองเกี่ยวกับโรคประจำตัว และกังวลว่าการมีเพศสัมพันธ์จะเป็นอันตรายต่อหัวใจได้ นอกจากนี้แล้วยารักษาโรคหัวใจบางตัว เช่น ยา Inderal อาจจะทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงได้

โดยปกติแล้วถ้าผู้ป่วยโรคหัวใจที่สามารถทำกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีอาการเหนื่อย หรือขึ้นบันได 2 ชั้นโดยไม่เจ็บหน้าอก ก็สามารถจะมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ได้ เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 15-20 นาที และช่วงที่หัวใจทำงานหนักที่สุดความดันโลหิตจะสูงขึ้น และชีพจรอาจขึ้นถึง 150 ครั้งต่อนาที ระยะเวลานี้จะประมาณ 3-5 นาที เท่านั้น การที่จะช่วยให้ลดอาการเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกได้อาจใช้ยา Nitroglycerine ช่วย

ยาไวอะกร้านั้นจะทำให้ความดันโลหิตลดลงประมาณ 10 มม.ปรอท และถ้าใช้ร่วมกับยาจำพวกไนเตรท ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายคลึงกัน อาจทำให้ความดันตกมากขึ้น จึงเป็นข้อห้ามสำหรับการใช้ยา 2 ตัวนี้ร่วมกัน นอกจากนี้แล้วยาไวอะกร้ายังทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติไป ซึ่งผู้ป่วยโรคหัวใจจะกินยาแอสไพรินร่วมด้วยเสมอ ดังนี้จึงควรต้องระวังด้วย

ยาไวอะกร้าพบคนเสียชีวิต 16 ราย (จากการใช้เป็นล้านเม็ด) ซึ่งมักจะเสียชีวิตจากหัวใจวายกระทันหัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน คนไข้ 16 รายนี้ส่วนมากมีโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจร่วมด้วยอยู่แล้ว อาจเกิดเนื่องจากหัวใจทำงานหนักขึ้นเวลาใช้ยาไวอะกร้า

กล่าวโดยสรุปควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาตัวนี้


นพ.วิโรจน์ โตควณิชย์
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า