สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง 2565

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง 2565

ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ด่วน ปี 2565 สามารถทำได้ไม่ยากนัก  การขับขี่มอไซค์ไปบนท้องถนนจำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาติการขับขี่  หรือใบขับขี่ติดตัว เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขับรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับผู้ที่ไม่มีเคยสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และตั้งใจว่าจะสอบใบขับขี่เป็นครั้งแรก คงมีข้อสงสัยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ทำยากหรือเปล่า ซี่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไร โดยมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้

อายุของผู้ที่จะทำใบขับขี่

 • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี สามารถทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลได้ แต่ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซี
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้ในรถทุกรูปแบบ
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะได้

เอกสารที่ใช้

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์
 • ถ้ามีการจองคิวออนไลน์ ให้บันทึกหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วย
 • ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้เป็นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแทนบัตรประชาชนได้
  ใช้เวลาสอบกี่วัน
 • การสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้เวลา 2 วัน แบ่งเป็นสอบทฤษฏีและสอบภาคปฏิบัติ

ขั้นตอนสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 • เพื่อความสะดวกแนะนำให้จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ล่วงหน้า (อ่านวิธีจองคิวออนไลน์)
 • เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งตามวันนัด และแสดงเอกสารการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มีกี่ประเภท

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  และใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

 • ทดสอบตาบอดสี (เขียว เหลือง แดง)
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

อบรมใบขับขี่ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าและบ่าย สอบทฤษฏีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 50 ข้อ ต้องถูกอย่างน้อย 45 ข้อ หรือ 90%

ในวันที่ 2 สอบภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 ท่า

 • ท่าที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์โดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • ท่าที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ ทรงตัวบนทางแคบ ทรงตัวไว้โดยไม่ให้เท้าแตะพื้นประมาณ 10 วินาที
 • ท่าที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซกเข้าโค้งแคบ รูปตัว Z ห้ามชนกรวยล้ม
 • ท่าที่ 4 ขับรถจักรยานยนต์เข้าโค้ง รูปตัว S ห้ามชนกรวยล้ม
 • ท่าที่ 5 ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซก หลบสิ่งกีดขวาง

ค่าใช้จ่าย105 บาท (ค่าใบขับขี่ 100 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)