สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN

ดอกเบี้ยต่ำ อัตราเดียว 0.79% ต่อเดือน วงเงินสูง ไม่ต้องโอนเล่ม

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN อนุมัติไว ค้างชำระไม่เกิน 2 งวด + 15 วันทำได้ปิดก่อนไม่มีปรับ

ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ต้องหาคนค้ำ ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน สินเชื่อที่ง่าย สะดวก และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว สามารถสมัครสินเชื่อรถยนต์ ออนไลน์ได้ตลอดเวลา รถแลกเงิน เปลี่ยนรถให้เป็นเงิน รับพิจารณารถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี ดอกเบี้ยอัตราเดียว 0.79%ต่อเดือน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN

 

จุดเด่นของ ASN Finance สินเชื่อ ทะเบียนรถยนต์ ออนไลน์

ดอกเบี้ยต่ำ 0.79%ต่อเดือน อัตราเดียว ทุกรุ่นทุกปีรถ
(วงเงิน 100,000 ผ่อนเพียง 2,886 บาท/เดือน)
-รับพิจารณารถยนต์ Refinance มาแล้ว 70%
-รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี
-ไม่เช็คเครดิตบูโร
-ไม่ต้องหาคนค้ำ
-ไม่โอนเล่มทะเบียน
-ขอกู้ออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปสาขา
-อนุมัติไว และรถไม่ต้องจอด
-พื้นที่ที่รับพิจารณา 65 จังหวัด ส่วนอีก 12 จังหวัดที่ยังไม่รับพิจารณาคือ (เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก หนองคาย สระแก้ว ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต)

คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับ ASN Finance ?

1. มีรายได้ประจำต่อเดือนแน่นอน

2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา

3. มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งปรากฏในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (*กรณีรถติด Finance ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสินเชื่อเป็นรายกรณี)

4. มีสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบสถานะการเงิน

5. มีบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน เพื่อรับรองตัวบุคคล

6. เป็นผู้มีความสามารถเพียงพอสำหรับการชำระหนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับ ASN Finance

– สำเนาบัตรประชาชน

– สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

– สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ (เพิ่มเติม กรณีเจ้าของกิจการ)

– สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เพิ่มเติม กรณีเจ้าของกิจการ)

– สำเนาผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน (เพิ่มเติม กรณีเจ้าของกิจการ)

– สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

– สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ของรถยนต์ที่เป็นหลักประกัน และประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลาความคุ้มครองเกิน 6 เดือน ขึ้นไป

 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN