อาชีพอิสระก็ออมได้ ผ่านกองทุน กอช.

อาชีพอิสระก็ออมได้ ผ่านกองทุน กอช.

ช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ซึ่งนับได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถออมเงินไว้ใช้ในระยะยาวหลังเกษียณกันได้ โดยไม่ต้องมานั่งอิจฉาพนักงานประจำทำงานกินเงินเดือน ที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคอยคุ้มครองอีกต่อไป แถมสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ก็ใกล้เคียงอีกต่างหาก

จริง ๆ แล้วกองทุน กอช. นี้ จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ยาวนานกว่า 4 ปีแล้ว แต่น่าเสียดายที่ยังมีหลายคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้พลาดโอกาสการออมดี ๆ ไป ทั้ง ๆ ที่รัฐฯ เปิดสิทธิ์ให้กับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ใช่พนักงานประจำ หรือข้าราชการประจำ ที่เป็นสมาชิกของ กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) เข้ามาสมัครกับภาครัฐได้

ซึ่งอาชีพที่พูดถึงนี้ ได้แก่ อาชีพค้าขาย, ฟรีแลนซ์ (อาชีพอิสระ), รับจ้าง, เกษตรกร รวมไปถึง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครหมู่บ้าน ไม่เว้นแม้กระทั่ง นักเรียน, นักศึกษา ก็สมัครได้เช่นกัน

อาชีพอิสระก็ออมได้ ผ่านกองทุน กอช.

            เรามาลองดูเงื่อนไข ของกองทุนนี้กันค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

  1. กองทุน กอช. เปิดโอกาสคุณเริ่มต้นเก็บเงินได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ กันเลยทีเดียว โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปี ไปจนกระทั่งอายุ 60 ปี กันเลยทีเดียว
  2. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น ต้องไม่เป็นข้าราชการประจำที่มีบำเหน็จบำนาญหรือเป็นสมาชิก กบข. รวมถึงพนักงานบริษัทขององค์กรเอกชนต่าง ๆ หรือแม้แต่รัฐวิสาหกิจก็หมดสิทธิ์ค่ะ
  3. คุณต้องส่งเงินสะสมขั้นต่ำ 1,200 บาท และส่งได้สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการฝาก ยิ่งออมเยอะ ก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินสมทบเยอะนั่นเองค่ะ
  4. รัฐฯ จะให้เงินสมทบตามช่วงอายุ เช่น อายุ 15-30 ปี จะได้รับเงินสมทบ 600 บาท , มากกว่า 30 -50 ปี ได้รับเงินสมทบ 960 บาท และมากกว่า 50-60 ปี ได้รับเงินสมทบ 1,200 บาท ตามลำดับ ขอแอบกระซิบว่า มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำหลายเท่าเลยทีเดียว
  5. ในกรณีที่คุณต้องจ่ายภาษี สามารถนำเงินออมเต็มจำนวนในปีนั้น ๆ ไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อหักลดหย่อนได้ค่ะ
  6. เมื่อคุณส่งออมจนกระทั่งอายุครบ 60 ปี คุณจะได้รับเงินบำนาญไปตลอดชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณส่ง เงินสะสมที่คุณมีอยู่ในกองทุน ยิ่งมากก็ยิ่งดีในอนาคต
  7. รัฐฯ จะนำเงินออมที่คุณส่งไปทุกเดือน ๆ ไปทำการกระจาย แบ่งลงในหน่วยลงทุนต่าง ๆ ที่เล็งเห็นแล้วว่าจะได้กำไรอย่างแน่นอน

หน่วยลงทุนที่ว่านี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล, ตราสารหนี้, เงินฝาก รวมถึงตราสารหุ้น หรืออื่น ๆ ที่คาดว่าจะได้ผลกำไร เพื่อนำกลับมาเป็นผลตอบแทนในแต่ละปีให้กับคุณค่ะ

  1. ในกรณีที่คุณส่งออมไม่ถึงอายุ 60 และคุณลาออกจากกองทุนไปก่อน คุณจะไม่ได้รับเงินบำนาญ และเงินสมทบ (เพราะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด) แต่จะได้รับกลับไปเป็นเงินก้อนในส่วนของเงินออมและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น
  2. สะสมมาตั้งนาน คุณจะได้รับประโชน์เมื่อไหร่? ผลประโยชน์ที่คุณจะได้ก็ต่อเมื่อ คุณมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คุณก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญคืนกลับมาให้กับคุณในทุก ๆ ปี เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องขอลูกขอหลานเป็นภาระของคนอื่นเลยทีเดียว

หรือหากคุณเสียชีวิตลง ก็จะได้เงินสะสม บวกเพิ่มกับเงินสมทบ และบวกเพิ่มเข้าไปอีกกับผลตอบแทน แล้วจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์เป็นก้อนเดียว นั่นเองค่ะ

 

เห็นมั้ยคะ แม้คุณจะทำอาชีพอิสระ ไม่ได้กินเงินเดือนเหมือนใครเขา ก็มีโอกาสออมเงินได้แถมได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอีกด้วยนะเออ เอาเป็นว่าโครงการนี้น่าสนใจไม่น้อย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรไปได้ที่ “สายด่วน เงินออม” 02-049 9000 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Website กองทุนการออมแห่งชาติ www.nsf.or.th ค่ะ