6 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นเงินที่สามารถนำมาใช้ได้ในยามจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการใช้เงิน อย่างเช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า, ค่าเทอม, นำไปใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ หรือใช้ในความจำเป็นเร่งด่วนต่างๆ อย่างการจัดงานแต่งงานหรือซ่อมแซมบ้าน

ก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ควรรู้และควรเตรียมอะไรบ้าง?

แม้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับคนที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วน แต่ในขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ผู้ขอยื่นกู้ควรรู้และทำความเข้าใจเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการผ่อนชำระคืนและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียประวัติทางการเงินในภายหลัง ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ดังนี้

1.สำรวจความต้องการในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

ก่อนอื่น คุณจะต้องทำการสำรวจดูก่อนว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องขอยื่นกู้สินเชื่อ เนื่องจากเงินที่ได้มาในส่วนนี้ไม่ใช่เงินที่ได้มาเปล่าๆ แต่เป็นเงินที่ต้องมีการผ่อนชำระคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นมากจริงๆ แนะนำว่าไม่ควรทำเรื่องยื่นกู้จะดีที่สุด เพราะจะได้ไม่เป็นภาระในการผ่อนชำระคืนในภายหลัง แต่หากคุณมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนจริงๆ การยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นทางที่ช่วยแก้ปัญหาที่ติดขัดอยู่ได้เป็นอย่างดี

2.ศึกษาเงื่อนไขของสถาบันแต่ละแห่ง

ควรตรวจดูรายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละแห่ง เนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่ปล่อยเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีเงื่อนไขในการให้กู้ยืมไม่เหมือนกัน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่แต่ละแห่งกำหนดก็ไม่เท่ากันด้วย ดังนั้นก่อนตัดสินใจยื่นขอสินเชื่อ ควรทำความเข้าใจเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเป็นอย่างดีเสียก่อน

3.เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละแห่ง

ก่อนจะเลือกยื่นกู้กับสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมและเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละแห่งเสียก่อน เพื่อจะช่วยให้คุณได้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเงื่อนไขดีที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด หลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่หาข้อมูลและเปรียบเทียบสินเชื่อของแต่ละแห่งเสียก่อน เพราะอาจทำให้ได้วงเงินน้อยกว่าที่ต้องการและเสียดอกเบี้ยแพงกว่าความจำเป็น

4.ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระหนี้

ควรพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อของตนเอง เนื่องจากการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในเรื่องจำเป็นดังกล่าวนี้จะต้องมีการผ่อนชำระคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงินในภายหลัง ควรพิจารณาว่าจะสามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้ตรงเวลาโดยไม่กระทบต่อสถานะการเงินปกติหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาวะหนี้สินรุงรังติดตัวในภายหลัง อีกทั้งการชำระคืนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดก็จะทำให้เสียเครดิตทางการเงินที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเมื่อต้องกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมใดๆ อีกในอนาคต

5.วางแผนการชำระเงินคืนเอาไว้ก่อนล่วงหน้า

เพื่อที่จะได้ผ่อนชำระเงินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหา และไม่เสียเครดิตในภายหลัง โดยนำจำนวนเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติพร้อมกับดอกเบี้ยมาคำนวณระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน เพื่อที่จะได้ทราบอย่างคร่าวๆ ว่าในแต่ละเดือนจะต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ และเงินที่ต้องผ่อนชำระสินเชื่อคืนนี้จะกระทบกับรายจ่ายส่วนไหนหรือไม่เพื่อที่จะได้วางแผนรับมือเอาไว้ก่อนล่วงหน้า

6.เตรียมเอกสารในการขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลให้พร้อม

โดยตรวจสอบรายชื่อเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อได้จากเว็บไซต์ของธนาคารก่อนที่จะทำการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า เพราะหากใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็ทำให้ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต้องขอเอกสารเพิ่มเติมทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อต้องล่าช้าออกไปอีก ซึ่งการจะดูว่าเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์

เมื่อได้รู้ถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับการขอยื่นกู้สินเชื่อส่วนบุคคลดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว คุณก็จะสามารถวางแผนทางการเงินในการขอกู้สินเชื่อได้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้ผ่อนชำระคืนได้อย่างตรงเวลาและไม่เกิดปัญหาทางการเงินเพิ่มขึ้นมาในภายหลัง