คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต และเอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง

ทุกวันนี้การสมัครบัตรเครดิตนั้นสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะเพียงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด ก็สามารถทำการสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์และจะมีพนักงานเข้ามารับเอกสารในการสมัครถึงที่โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องออกเดินทางไปยังธนาคารให้เสียเวลาอีกต่อไป และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วก็จะได้รับการแจ้งผลผ่านทาง SMS จากนั้นไม่นานก็จะได้รับบัตรเครดิตที่ส่งตามมาให้ในภายหลัง ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้งานได้ในทันที

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสมัครบัตรเครดิต

ขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตนั้นสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ในเบื้องต้นนั้น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและเตรียมเอกสารที่ทางธนาคารต้องการให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ทำให้การพิจารณาและการอนุมัติบัตรเครดิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต และเอกสารที่ใช้ในการสมัครต้องเตรียมอะไรบ้างนั้น สามารถดูได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต

พนักงานประจำ

1.มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายจึงมีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ทำบัตรเครดิตเอาไว้ที่ 20 ปี ดังนั้น ธนาคารหรือสถาบันการเงินส่วนใหญ่ จึงไม่มีการให้สินเชื่อหรือปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

2.มีรายได้ประจำต่อเดือนในอัตราขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีสลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกให้ได้โดยบริษัทที่ทำงานอยู่

3.บริษัทที่ทำงานมีความน่าเชื่อถือ และมีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของที่ทำงาน

4.อายุงานขั้นต่ำตามที่กำหนดอย่างน้อย 4-6 เดือนขึ้นไป

ฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการ

1.มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2.มีบัญชีธนาคารที่เปิดมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งถ้าจะให้ดีควรเป็นบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนเข้าออกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความน่าเชื่อถือและมีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติได้มากขึ้น

3.มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีสำเนา Passport, Visa และ Work Permit หรือใบอนุญาตในการทำงานที่ยังไม่หมดอายุ

4.สำเนาบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

5.สำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนหรือใบทะเบียนการค้าประกอบการรับสมัครด้วย

 

เตรียมตัวอย่างไรให้สมัครบัตรเครดิตผ่านได้ง่าย

พนักงานประจำที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านอย่างง่ายดายสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบเครดิตบูโรของตนเองเสียก่อน และหากมีประวัติเครดิตบูโรที่มีปัญหาให้ทำการแก้ไขเสียให้เรียบร้อยก่อนสมัคร
  • ตรวจสอบข้อมูลรายได้ขั้นต่ำก่อนทำการสมัครบัตรเครดิต ว่าตรงตามคุณสมบัติของบัตรที่ทางธนาคารกำหนดหรือไม่ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาสมัครบัตรที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติที่มีอยู่

สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการให้การอนุมัติบัตรเครดิตเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ลดโอกาสที่จะถูกปฏิเสธหรือไม่อนุมัติบัตรเครดิต ควรเตรียมตัวเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  • ก่อนสมัครบัตรเครดิตอย่างน้อย 3-6 เดือน ควรบริหารบัญชีให้มีเงินคงเหลือในบัญชีสิ้นวันไม่ต่ำกว่า 10% ของบัญชี เช่น ในตอนเริ่มวันมีเงินอยู่ในบัญชี 1 แสนบาท เมื่อสิ้นวันควรมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท
  • เตรียมรายการทรัพย์สินที่ครอบครองมาอย่างน้อย 3-6 เดือนก่อนสมัคร เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะพิจารณา
  • ดูแลการหมุนเวียนบัญชีให้มีเงินเข้าออกอย่างสม่ำเสมอ เพราะธนาคารมักทำการตรวจสอบว่ามีการโอนเงินระหว่างบัญชีเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหน

เมื่อมีคุณสมบัติพื้นฐานตรงตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็สบายใจได้แล้วว่าจะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตอย่างแน่นอน