ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง เรื่องสำคัญที่คนมีรถต้องรู้

ประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันแบบไม่บังคับ ซึ่งเจ้าของรถจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ เพราะเห็นความสำคัญในการคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยสิ่งที่คุณจะต้องทราบก็คือ ประกันภัยรถยนต์มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะให้การคุ้มครองที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทกัน

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

สำหรับประเภทของประกันภัยรถยนต์ ก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทดังต่อไปนี้

1.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

เป็นประกันภัยที่ได้ชื่อว่าให้การคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด โดยจะมีการให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยและบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย ซึ่งคุ้มครองทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์ รวมถึงกรณีที่รถหายและไฟไหม้

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นถือว่าสูงพอสมควร จึงมักใช้กับรถใหม่หรือรถยนต์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มือใหม่หัดขับ แต่ทั้งนี้เบี้ยประกันที่สูงดังกล่าวก็แลกมากับการคุ้มครองที่แสนคุ้มค่า เพราะให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งตัวรถและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ผู้เอาประกันได้ติดตั้งไว้ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้กับบริษัทประกันได้ทราบก่อนจึงจะรับผิดชอบให้ได้

2.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 นี้ให้ความคุ้มครองที่คล้ายกันกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน โดยในส่วนของการคุ้มครองจะครอบคลุมถึงชีวิตร่างกายของผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยและบุคคลภายนอก, คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, คุ้มครองในกรณีรถยนต์หายและไฟไหม้ตัวรถ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นัก แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เพราะมีตัวเลือกอื่นๆ ที่ดีกว่าและให้การคุ้มครองที่มากกว่า แต่ทั้งนี้ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันสูง แต่ยังสามารถให้การครอบคลุมกรณีรถหายและไฟไหม้ได้

3.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยจะครอบคลุมถึงชีวิตร่างกายของผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยและบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด และประกันประเภทนี้จะครอบคลุมเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงรถรับจ้างหรือรถเช่า ซึ่งประกันประเภทนี้มีข้อดีตรงที่ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราสูง เหมาะสำหรับรถยนต์ที่จอดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและไม่ค่อยได้นำออกไปใช้งานบ่อยนัก รวมถึงเป็นรถที่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุมาก่อน

4.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 Plus และ 2 พิเศษ

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองต่อชีวิตร่างกายของผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยและบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ก็ยังคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์หายและไฟไหม้ตัวเครื่องยนต์ รวมถึงคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

5.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ

เป็นประกันที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายของผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยและบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ก็ยังคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น แต่ประกันชนิดนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่รถยนต์หายหรือไฟไหม้

แม้ว่าการคุ้มครองของประกันชั้น 3 จะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ แต่ข้อดีก็คือเบี้ยประกันค่อนข้างถูก ดังนั้นจึงเหมาะกับรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้นำออกไปใช้ จอดอยู่ในบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดที่ทำให้มีโอกาสสูญหายต่ำ รวมถึงเป็นรถยนต์ที่ใช้งานมานานและแทบไม่มีประวัติการชน

เมื่อได้รู้จักกับประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทกันไปแล้ว ถึงตอนนี้คุณก็คงจะสามารถเลือกประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับความต้องการได้ เพื่อความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนและการคุ้มครองที่มีความครอบคลุมมากขึ้นอย่างที่ต้องการ