ออมเงินแบบไหนดี ?

ออมเงินแบบไหนดี ?

การออมเงิน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในทางการเงินในอนาคตได้  เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤติทางการที่อาจมีผลกระทบต่อเราได้ การออมเงินแบบไหนดี ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาหารายละเอียด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออมเงินได้เป็นอย่างดี หากเกิดภาวะฉุกเฉิน ก็สามารถรับมือได้หากเราเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้

การออมเงินมีกี่ประเภท 

 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝาก เป็นการฝากเงินไว้กับธนาคาร โดยเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากประจำ
 2. ออมเงินในหุ้น เป็นการลงทุนในหุ้นเพื่อต้องการได้มาซึ่งกำไร หรือผลตอบแทน ที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชี แต่มีความเสี่ยงมากกว่า
 3. ออมเงินในประกันชีวิต เป็นการออมเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต ออมเงินในรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตหรืออยู่ครบตามสัญญาในกรมธรรม์
 4. ออมเงินใน LTF/RMF เป็นการลงทุนระยะยาว รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าบัญชีเงินฝาก พร้อมได้สิทธิพิเศษในการนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้
 5. ออมเงินในกองทุนรวม คือการลงทุนในกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินให้ตามนโยบายกองทุน ซึ่งมีหลายประเภท และถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกทางหนึ่ง
 6. ออมเงินในอสังหาริมทรัพย์ เป็นการซื้อที่ดิน บ้าน หรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินในอนาคต และเป็นการเก็งกำไรในอนาคตในระดับดี ขึ้นอยู่กับแต่ละทำเลที่ตั้ง

ประโยชน์ของการออมเงิน 

 1. สร้างวินัย

จะเห็นได้ว่า การสร้างวินัยการออมเงินได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เพราะถือว่าเป็นการสร้างวินัยที่ดี เพื่อให้มีการออมเงินอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการออมมากยิ่งขึ้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการออมเงินเป็นอย่างมาก 

 1. เงินเก็บ 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ออมเงิน ผลตอบแทนในความพยายามของคุณก็จะได้มาซึ่งการมีเงินเก็บ ทำให้คุณมีเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างรวมกัน สามารถวางแผนการใช้เงินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 1. เป็นทุนในการนำไปสร้างมูลค่า

เมื่อคุณมีเงินเก็บจำนวนที่มากพอแล้ว นอกจากที่คุณจะสามารถนำไปใช้ซื้อสิ่งที่คุณอยากได้แล้ว คุณอาจนำเงินจำนวนนั้นไปสร้างมูลค่าให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกได้ด้วย แน่นอนว่าหากคุณฝากไว้กับธนาคาร คุณก็ได้อย่างน้อยคือดอกเบี้ย แต่หากคุณต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่านั้น ก็อาจนำเงินออมนั้นไปเปิดกิจการเล็ก ๆ ซื้อกองทุนรวม หรือหากคุณมีความรู้ด้านตลาดหุ้น คุณก็สามารถนำส่วนหนึ่งของเงินออมนี้ ไปเล่นหุ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เงินของคุณสูงยิ่งขึ้นไปได้ 

 1. เพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การที่คุณมีเงินออมสำหรับอนาคต ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อาจเป็นตัวช่วยให้คุณได้ดีที่สุด เพราะจะทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ถ้าเทียบกับการที่คุณไม่มีเงินออมเลย เช่น หากคุณประสบอุบัติเหตุหรือตรวจเจอโรคร้าย งานของคุณก็ต้องถูกชะงักไปชั่วขณะ ขาดทั้งรายได้และยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก หากคุณมีเงินออมไว้ยามฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่จะช่วยคุณได้มากเลยทีเดียว 

 1. เป็นเหตุให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

ประเทศที่มีการออมเงินเป็นปริมาณที่สูง จะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการออมต่ำ เพราะสามารถนำเงินที่ได้ จากการที่ประชาชนรู้จักการออม ไปลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศโดยตรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ หากนำเงินที่ได้รับจากการกู้ในต่างประเทศมาพึ่งพิงในปริมาณที่สูงและต่อเนื่อง อาจเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็เป็นได้ 

การออมเงินจึงถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ การมีการออมเงินที่ดี เชื่อว่าในอนาคตพวกเราย่อมได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ต้องพวกเราต้องหันมาออมเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด สามารถรับมือได้แม้สถานการณ์จะเลวร้ายที่สุดก็ตาม ถือว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลาย ๆ คนเป็นอย่างมาก ที่กำลังเริ่มต้นออมเงิน