ออมเงิน อย่างไรให้เก็บเงินได้

ออมเงิน คือ เงินรายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งจะหมายถึงส่วนต่างระหว่างรายได้ และ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง การออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ซึ่งสามารถหาช่องทางเพิ่มเงินออมได้โดยการทำงานให้มากขึ้น ใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ การลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมก็จะทำให้มีการออมเกิดขึ้นได้เหมือนกัน ความสำคัญของการออมเงิน หากคุณต้องกำลังมีเป้าหมายในชีวิตว่าจะต้องมีบ้าน มีรถ เงินออมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออมยังใช้สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของคุณได้ด้วย ดังนั้นคุณจึงควรมีการออมอย่างสม่ำเสมอในชีวิต วิธีการออมเงิน เริ่มต้นได้ง่ายนิดเดียว จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย การทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นวิธีง่าย ๆ ที่สามารถช่วยเตือนใจให้เราไม่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยทีเดียว แถมยังสามารถช่วยให้เราเห็นรายรับ รายจ่าย และจำนวนเงินออมที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ทำให้มีกำลังใจในการเก็บออมต่อไปได้อีกด้วย ควบคุมความอยากมี อยากได้ คนเรามักจะมีความอยากได้อยากมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใหม่ มือถือใหม่ เสื้อผ้าใหม่ ฯลฯ ไม่ว่าจะจำเป็นหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นหากเรารู้จักการวางแผน เรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรจำเป็น อะไรไม่จำเป็น อะไรต้องซื้อก่อนหลัง…

Read More

ลงทุนกองทุนรวม

กองทุนรวม คือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากคนจำนวนมาก ซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งผู้จัดการกองทุน แล้วนำเงินที่ได้มาจากการระดมทุนนั้นมาลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ  ตามนโยบายของกองทุน เพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นและนำผลกำไรที่ได้มาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนตามหน่วยลงทุนที่ถือไว้ และหลาย ๆ คนที่เริ่มจะมีเงินเก็บและอยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการนำเงินไปฝากธนาคาร ควรมองหาการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารเงินลงทุนของเราได้ดี สำหรับการเริ่มต้นลงทุน นั่นคือ “ลงทุนกองทุนรวม” วิธีการสร้างกำไรกับการลงทุนกองทุนรวม ที่ให้ได้ผลตอบแทนสูง ใช้กองทุนรวมเป็นที่พักเงินแทนบัญชีออมทรัพย์ ใครที่ยังฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์อยู่ ลองหันมาลงทุนกับกองทุนรวมดู ขยับขยายเงินไปไว้ในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องสูง เช่น กองทุนพันธบัตรระยะสั้น และกองทุนรวมตลาดเงิน ส่วนเราจะเลือกว่าจะลงทุนกับกองทุนไหน ก็จะมีเกณฑ์ให้เลือกว่าคุณจะลงทุนกับกองทุนไหน เกณฑ์การเลือกกองทุน คือ ให้หากองทุนที่มีนโยบายรักษาเงินต้น โดยอาจให้ผลตอบแทนประมาณ 0.7-1.5% ต่อปี โดยให้เลือกลงทุนกับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยประมาณ 0.5% ต่อปี รวมถึงพิจารณาในส่วนของสภาพคล่อง   เพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยกองทุนรวม…

Read More

วางแผนการเงิน อย่างไรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

การ วางแผนการเงิน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน หากเราเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมได้มาซึ่งความสำเร็จอย่างแน่นอน การวางแผนที่ดีจะช่วยป้องกันจากความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนการบรรลุได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี หากเราไม่มีการวางแผนการเงินที่ดี เชื่อได้ว่า คุณต้องพบกับความล้มเหลวด้านการเงินในระยะยาวอย่างแน่นอน หากตั้งแต่วันนี้ คุณได้เริ่มการวางแผนการเงิน ก็สามารถมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการเงินอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นการตอบโจทย์สำหรับผู้ที่กำลังให้ความสนใจกับการวางแผนด้านการเงินได้เป็นอย่างดี  เข้าใจการบริหารการเงินที่ถูกต้อง  หลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง  จะช่วยให้เราเห็นความสำคัญและเรียงลำดับขั้นตอนการวางแผนการเงินอย่างถูกต้อง สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด เราต้องสร้างฐานให้แน่นก่อน จากนั้นจึงค่อยต่อยอดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ สามารถทำได้ดังนี้ บริหารจัดการรายรับและรายจ่าย เป็นเรื่องที่คุณจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ในการสำรวจรายรับรายจ่าย เพราะจะได้ทำให้ทราบถึงสถานะ การเงินของคุณได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการจัดการรายรับรายจ่ายของคุณอย่างไร เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ บริหารความเสี่ยง ถือเป็นการเตรียมตัวรับมือ เพื่อลดความเสี่ยงหรือลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การบริหารความเสี่ยงสามารถเลือกได้มากมาย เช่น การทำประกันภัย การทำประกันชีวิต หรือการเก็บออมเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นต้น เก็บออมและลงทุน การออมเงินแล้วการนำเงินมาลงทุน…

Read More

ออมเงินแบบไหนดี ?

การออมเงิน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในทางการเงินในอนาคตได้  เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤติทางการที่อาจมีผลกระทบต่อเราได้ การออมเงินแบบไหนดี ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาหารายละเอียด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออมเงินได้เป็นอย่างดี หากเกิดภาวะฉุกเฉิน ก็สามารถรับมือได้หากเราเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ การออมเงินมีกี่ประเภท  ออมเงินในบัญชีเงินฝาก เป็นการฝากเงินไว้กับธนาคาร โดยเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากประจำ ออมเงินในหุ้น เป็นการลงทุนในหุ้นเพื่อต้องการได้มาซึ่งกำไร หรือผลตอบแทน ที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชี แต่มีความเสี่ยงมากกว่า ออมเงินในประกันชีวิต เป็นการออมเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต ออมเงินในรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตหรืออยู่ครบตามสัญญาในกรมธรรม์ ออมเงินใน LTF/RMF เป็นการลงทุนระยะยาว รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าบัญชีเงินฝาก พร้อมได้สิทธิพิเศษในการนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ออมเงินในกองทุนรวม คือการลงทุนในกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินให้ตามนโยบายกองทุน ซึ่งมีหลายประเภท และถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกทางหนึ่ง ออมเงินในอสังหาริมทรัพย์ เป็นการซื้อที่ดิน บ้าน หรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินในอนาคต และเป็นการเก็งกำไรในอนาคตในระดับดี…

Read More

ออมเงินธนาคารไหนดี

การออมเงินเป็นการวางรากฐานให้กับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของลูก ซึ่งคุณแม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เพราะเมื่อลูกเติบโตขึ้นแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายก็ย่อมต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว คุณแม่จึงต้องจัดการจัดสรรเงินบางส่วนไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของลูก หรือเพื่อเป็นเงินเก็บให้ลูกในอนาคต แต่จะออมเงินธนาคารไหนดี คงต้องเลือกที่มีความปลอดภัยและคุ้มค่า ด้วยการเปิดบัญชีเงินออมกับธนาคาร  ในการที่จะออมเงินกับธนาคารนั้นท่านคงจะต้องดูในเรื่องของดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ ซึ่งปัจจุบันนี้แต่ละธนาคารต่างก็ให้ดอกเบี้ยกันน้อยนิดเหลือเกิน ก่อนที่จะออมเงินกับธนาคารเราจะต้องมาเรียนรู้กับวิธีการออมเงินสำหรับคนเก็บเงินไม่เก่งกันก่อนดีกว่าค่ะ วิธีการออมเงินง่าย ๆ จริง ๆ แล้วการออมเงินไม่ได้เป็นเรื่องยาก แต่เราจะต้องมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่น ซึ่งเรามาดูวิธีการออมเงินง่าย ๆ ซึ่งคนเก็บเงินไม่เก๋งก็สามารถทำได้ พกเงินน้อยลง หากคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด เมื่อเป็นเช่นนี้คุณไม่ควรที่จะมีเงินในกระเป๋ามากเกินไป โดยคุณจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละวันว่าต้องใช้เท่าไหร่ สัปดาห์หนึ่งเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ แล้วพกให้พอดีและคอยเตือนตัวเองว่านี่คือเงินที่เราต้องใช้ทั้งสัปดาห์ เก็บก่อนใช้ วิธีนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นง่าย ๆ ของคนอยากมีเงินออม ซึ่งใคร ๆ ก็ทำได้ เห็นผลง่าย แต่ต้องบังคับตัวเองไม่ให้เอาเงินส่วนนี้ไปใช้ เช่น เมื่อเงินเดือนออกให้แบ่ง…

Read More
Categories หวย

หวยออมสิน

หวยออมสิน เป็นหวยของธนาคารออมสิน จะออกรางวัลทุก ๆ วันที่ 1 แล้วก็ 16 ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์หวยออนไลน์จะปิดรับแทงเวลา 12:30 น. อาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากตรงวันหยุด ซึ่งหวยออมสินในระบบหวยออนไลน์ หรือหวยใต้ดิน จะมีการเล่น เลข 3 ตัวบน  2 ตัวบน และก็ 2 ตัวล่าง เลขโต๊ด แล้วก็เลขวิ่งบน วิ่งล่าง ซึ่งทางเว็บไซต์หวยออนไลน์จะเปิดให้แทงล่วงหน้าก่อนวันหวยออกโดยประมาณ 5 วัน  ซึ่งเว็บไซต์หวยออนไลน์มี อัตราจ่ายที่สูงที่สุดถึง บาทละ 900 เลขโต๊ดให้บาทละ 150 เลข 2 ตัวให้บาทละ 90 …

Read More
Categories หวย

หวยออนไลน์

หวยออนไลน์ หวยชนิดหนึ่งที่มีกติกาการเล่นคล้ายกับหวยใต้ดิน แต่จะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายกว่า และค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไป แต่ก็ให้เยอะกว่าหวยใต้ดินอีกทำให้คนหันมาเล่นกันมากเพียงคุณมือถือ ก็สามารถ แทงหวยออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเจ้ามือหวยก็คือเว็บไซต์ที่รับแทง ด้วยความที่หวยออนไลน์มีความสะดวกสบายในการเล่นและสามารถเข้าถึงง่าย จึงทำให้มีผู้ใช้งานจำนวนมาก มีหลากหลายรูปแบบที่พร้อมจะให้คุณเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นหวยไทย หวยต่างประเทศ หวยหุ้น หวยยี่กี่ หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเล  ฯลฯ ชนิดของหวยออนไลน์ หวยประเทศ หวยประเทศ โดยหวยรูปแบบนี้จะมีชื่อประเทศต่อหลังเช่น หวยไทย หวยลาว หวยฮานอย หรือหวยมาเลย์เป็นต้น เหตุผลที่หวยชื่อประเทศต่อท้ายก็เพราะมันคือหวยที่ยึดเลขผลรางวัลการออกของประเทศนั้น ๆ ทำให้วันเวลาการออกรางวัลของหวยประเภทนี้มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นหวยของประเทศไหน หวยไทยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยออกวันที่ 1 กับ 16 เริ่มเวลา 14.00 น.-16.00…

Read More

ลงทุนทองคำ ดีจริงไหม?

คงไม่มีคนไหนที่ไม่ชอบทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสิ่งที่คนนิยมซื้อเพื่อสะสม ลงทุน และเก็งกำไร การที่หลาย ๆ คนเลือกลงทุนทองคำมีเหตุผลหลายอย่างด้วยกัน เช่น การเปลี่ยนเงินออมให้เป็นทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเอง การลงทุนในทองคำจึงเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างผลตอบแทนที่ดี และอาจทำกำไรระยะสั้นได้สูงอีกด้วย แต่ปัจจุบันราคาทองคำมีความผันผวนมาก นักลงทุนต้องศึกษา ทั้งเรื่องราคาและการเก็บรักษา ทองคำถือเป็นตัวชี้วัดถึงความมั่งคั่งของตัวบุคคลและเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากว่าทองคำอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ในด้านความงดงาม ความคงทน ความหายาก และการที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นับครั้งไม่ถ้วน ทองคำไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมเท่านั้น ยังสามารถเก็บออมไว้เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาวได้อีกด้วย ปัจจุบันนี้คนจึงหันมาลงทุนในทองคำกันมากขึ้นด้วยการหันมาซื้อทองคำแท่งมากกว่าทองรูปพรรณ เนื่องจากว่าทองคำแท่งสามารถซื้อขายได้คล่องกว่าทองรูปพรรณและที่สำคัญทองคำแท่งไม่มีค่ากำเหน็จ ก่อนที่จะลงทุนในทองคำแท่งนั้น ก็มีเรื่องให้คุณต้องคำนึงถึงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาทองคำที่มีความผันผวน เรื่องของการเก็บรักษา เนื่องจากว่าการซื้อทองคำมาเก็บไว้ที่บ้านก็จะมีความเสี่ยงจากการถูกลักขโมยและนำไปขายต่อ และเมื่อเราจะนำไปขายเราก็ต้องมานึกถึงราคาตอนที่เราซื้อมาด้วยว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร เริ่มต้นลงทุนทองคำ เราสามารถลงทุนได้ทั้งทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ และสิ่งแรกที่จำเป็นต้องรู้คือ น้ำหนักของทองคำแท่งกับทองรูปพรรณ แม้จะนับเป็นทอง “1 บาท” เท่ากัน แต่น้ำหนักจริงไม่เท่ากัน โดยทองคำแท่ง…

Read More

ลงทุนขายอะไรดี ในยุคนี้?

ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การหารายได้เสริมหรือหาช่องทางในการทำมาหากินเพิ่ม ถือเป็นสิ่งหลายคนตัดสินใจทำอาชีพเสริม เพราะอาชีพหรือธุรกิจหลักอาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งว่าเราจะลงทุนขายอะไรดี เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลายคนจึงเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสร้างรายได้  มีช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อให้สามารถอยู่ได้ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจแล้วก็ตาม  เลือกรูปแบบการขายได้อย่างมากมาย  เชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขายอะไรดี มีให้เลือกมากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของกิน น้ำขนมและของหวาน ขายของออนไลน์ หรือขายของตามตลาดนัด ซึ่งเป็นแนวทางให้คุณได้ตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจตามความเหมาะสมในการเลือกขายอะไรดี  ขายอะไรดี ลงทุนน้อย กำไรดี สินค้าที่นำมาขายคือสินค้าที่สามารถทำกำไรได้เยอะ มีคู่แข่งน้อย สินค้าที่เหมาะกับตัวเรา สินค้าที่เรามีเส้นสายอยู่แล้ว หรือสินค้าที่ตลาดต้องการมาก เช่น ของกิน สินค้าออนไลน์ สินค้าผู้หญิง และแม่และเด็ก  การค้าขายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ทักษะการขายของคุณ ทำเล หรือแม้แต่ทิศทางของตลาด มีส่วนให้คุณขายดีเป็นอย่างมาก ถือว่ามีโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สามารถนำไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าจะขายอะไรดี…

Read More

ออมเงินกินดอก ดีอย่างไร?

ออมเงินกินออกในที่นี้ไม่ใช่การฝาเงินกับธนาคารแต่เป็นการเล่นแชร์ เพราะการฝากเงินในธนาคารนั้นจะได้ดอกน้อยกว่าการเล่นแชร์ และการเล่นแชร์หากเรายังไม่ต้องการใช้เงินเราก็กินดอกแชร์ไปเรื่อย  ๆ  และดอกแชร์ก็ไม่ใช่น้อย  ๆ  เพราะการเล่นแชร์เราจะมีการกำหนดดอกว่าต้องใส่เท่าไหร่ นั่นก็หมายถึงว่าหากต้องการได้เงินจากการเปียแชร์ต้องใส่เงินมากกว่าที่ท้าวแชร์กำหนด นั่นหมายถึงว่าเป็นการออมเงินอีกแบบของคนที่ต้องการออมเงินกินดอก และการเล่นแชร์คนเล่นสามารถได้รับดอกเบี้ยทุกคน คนที่ไม่ได้ก็คือเจ้ามือแชร์คนแรกและคนที่สองเท่านั้นหลังจากคนที่สามไปก็จะได้ดอกเบี้ย และคนที่เปียไปก็ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกให้ครบตามจำนวนคนที่เล่นด้วย การเล่นแชร์เล่นยังไงอยากจะมาบอกประสบการณ์ในการเล่นแชร์ เล่นแชร์สนุก ๆ หากไม่ต้องการใช้เงินก็รอเปียเป็นคนสุดท้าย ๆ  ถ้าหากต้องการใช้เงินก่อน สามารถเปียแชร์มาใช้ก่อนได้ ค่อยส่งกลับเป็นงวด ๆ ทีหลังจนครบ หัวหน้าวงแชร์หรือเท้าแชร์ เป็นคนสำคัญที่สมาชิกทุกท่านจำเป็นที่จะต้องเชื่อใจเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบหากว่ามีลูกแชร์คนได้เปียแล้วเชิดเงินไป จะต้องสามารถตามทวงได้ บ่อยครั้งที่หัวหน้าวงเองนี่แหละตัวการเป็นคนเชิดเงินไปตั้งแต่งวดแรก ดอกของแชร์แต่ละวงนั้นบางทีอาจสูงหรือต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกในวงแชร์นั้นต้องการใช้เงินไหม ถ้าหากทุกคนต้องการใช้เงินแย่งกันเปียแชร์ดอกก็จะสูง แต่ว่าบางวงแชร์ก็เกือบจะไม่มีผู้ใดต้องการเปีย ต้องการจะรอรับดอกในมือหลัง ๆ กันทุกคน ดอกก็เลยต่ำจนสมาชิกบางคนถึงกับจำเป็นต้องยอมเปียแชร์มือกลางเพื่อเอาเงินที่ได้ไปฝากธนาคาร เขาบอกว่ายังได้ดอกมากกว่าเสียอีก ดอกของการเล่นแชร์โดยมากจะเป็นแบบดอกหัก คือ ผู้ที่เปียแชร์ได้จะถูกหักดอกออกก่อน ได้เงินไม่เต็ม บางคนก็ตั้งวงแชร์สนุก…

Read More