เคล็ดลับในการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

เคล็ดลับในการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

เคล็ดลับในการสร้าง วินัยทางการเงิน ที่ดีนั้น ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการทำให้การสร้างนิสัยการเงินของคุณ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ หลายคนมักมีรายได้ที่สูง มีรายได้มากมายหลายช่องทาง  แต่เหตุใดถึงไม่มีเงินเก็บ ทั้ง ๆ ที่ทำงานมาหลายปี มักเกิดคำถาม กับตัวเองอยู่บ่อย ๆ ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่ทำให้คุณ หาวิธีหรือเคล็ดลับ ในการสร้างนิสัยการเงิน เพื่อให้ได้มีการวางแผนที่ดี ในการใช้จ่าย ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินไป อาจเป็นสาเหตุ ที่ทำให้คุณไม่มีแม้แต่เงินเก็บ หรืออาจทำให้หนี้สินเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่รายได้คุณนั้นมากมาย ซึ่งรายได้ที่มากมาย ไม่ได้เป็นตัวชี้วัด การที่คุณมีเงินเก็บ แต่นิสัยทางเงิน ของคุณต่างหากที่จะทำให้คุณสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ที่ได้วางไว้หรือไม่ ถือเป็นสิ่งที่คุณต้องศึกษา เพื่อให้การเงินของคุณมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการสร้างนิสัยทางการเงิน

1. ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ 

การออมเงินถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากคุณมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีการวางแผนที่ดี และที่สำคัญ ต้องไม่ขาดวินัยในการออมเงิน จึงจะทำให้คุณประสบผลสำเร็จในการออมเงินได้เป็นอย่างดี 

2. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

บัญชีรายรับรายจ่าย ถือว่าความสามารถในการหาเงิน มาจากช่องทางใดบ้าง สามารถได้รู้ รายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน ว่ามีอะไรบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น รายจ่ายคงที่ และ รายจ่ายผันแปร การจดบันทึก และสร้างบัญชีรายรับรายจ่าย จะช่วยให้เราตรวจสอบ การใช้จ่ายของเรา ได้ง่ายยิ่งขึ้น  ทำให้ได้ทราบบัญชีรายรับรายจ่าย ในแต่ละเดือน ถือเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะจะได้ทราบว่าในแต่ละเดือน เรามีรายรับรายจ่ายจำนวนเท่าไหร่ สามารถ ลดค่าใช้จ่ายส่วนใดได้บ้าง หรือใช้เป็นข้อมูล ในเดือนถัดไป ได้เป็นอย่างดี 

3. การนำเงินมาลงทุน 

หากคุณนำเงินที่อดออมมาลงทุน เพื่อให้เงินเก็บของเรามันงอกเงยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกวิธีที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน เช่น ฝากประจำ หรือลงทุนกับกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้การนำเงินมาลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณควรศึกษาหาความรู้เสียก่อน หากคุณไม่ได้ศึกษาอาจทำให้คุณพลาดไปกับการขาดทุนไปอย่างแน่นอน

4. พยายามไม่สร้างหนี้สิน 

การไม่สร้างหนี้สินเพิ่ม ถือเป็นการสร้างนิสัยทางการเงินที่สำคัญเป็นอย่างมาก จึงต้องหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ ด้วยการเป็นหนี้บัตรเครดิตต่าง ๆ หากเราต้องการซื้อของสักหนึ่งชิ้น เราควรจะใช้การออมเงินเข้ามาช่วยจะดีกว่า หากต้องเป็นการสร้างหนี้ด้วยวิธีอื่น อาจจะทำให้คุณเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอน เพราะคุณขาดสติในการยับยั้งชั่งใจไปแล้วนั่นเอง 

5.ใช้จ่ายอย่างประมาณตน

ถือเป็นหลักสำคัญของการที่จะมีเงินเหลือเก็บออมและเหลือไว้ใช้เลยทีเดียว เพราะการที่เรารู้จักใช้จ่ายให้ไม่เกินจากที่ตัวเองมีนี้ ก็จะทำให้เราห่างไกลจากหนี้สิน และเมื่อเราห่างไกลจากหนี้สินเงินทองที่เรามีก็จะไม่จากไปไหนได้ง่าย ๆ  แน่ และก่อนการใช้จ่ายทุกครั้งเรานั้นต้องมีการคิดให้ดีอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะใช้จ่ายนั้นจำเป็นหรือไม่ หากไม่จำเป็นก็อย่าพึ่งใช้จะดีกว่า

บทสรุป 

การสร้างนิสัยการเงินที่ดี ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้การเงินของคุณมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้คุณได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น หากมีการสร้างนิสัยทางการเงินตั้งแต่วันนี้ เชื่อได้ว่า ย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอน