จัดการเงินอย่างไรให้ชีวิตพอดีมากที่สุด

ในวันที่คนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว บางทีอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการสร้างฐานะครอบครัวให้มีความสุขแล้ว รวมทั้งคงหนีไม่พ้นเรื่องการวางแผนเงินเพื่อครอบครัว และก็วันนี้เราได้นำวิธีการวางแผนการเงินของครอบครัว เพื่อทุกคู่สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่น แล้วก็มีความสุข จากการวางเป้าหมายการเงินให้เป็นสัดส่วน รวมทั้งกระบวนการวางแผนการเงินที่เราจะมาแนะนำมีดังนี้

ขั้นตอนการวางแผนเงินเพื่อครอบครัว มีดังนี้

1.ตั้งเป้าหมายการเงินชัดเจน

การตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนเป็นหลักที่เราจะต้องทำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ เพราะว่าหากเราไม่จัดการการเงินให้อยู่ในขอบเขตข้อจำกัดก็จะทำให้เราติดหนี้ติดสินเยอะขึ้น การจัดการหนี้สินที่สำคัญคือ เงินสุทธิหลังชำระหนี้สินแล้วควรเป็นบวก และก็จะต้องเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตครอบครัว และก็จำเป็นต้องวางเป้าให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวัน แล้วก็ปริมาณสมาชิกภายในครอบครัว รวมทั้งรายจ่ายต่อเดือนของสมาชิกแต่ละคน รวมทั้งควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอายุเท่าไหร่ควรมีเงินเก็บ เมื่อเราตั้งเป้าหมายในชีวิตของพวกเราแล้วปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะไม่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน และการใช้จ่ายแต่ละเดือนถ้าเกิดเราช่วยเหลือกันประหยัดก็จะสามารถช่วยทำให้พวกเรามีเงินเก็บเร็วขึ้น

2.ทำงบการเงินให้เห็นสถานะการเงิน

แนวทางการทำงบการเงินให้เห็นสถานะการเงินที่ชัดเจน คือ งบดุลรวมทั้งงบประมาณรายได้รายจ่าย โดยงบดุลจะแสดงรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่มี ลบด้วยหนี้สินทั้งหมดที่มี ที่เหลือจะเป็นราคาทรัพย์สินสุทธินั่นเอง ขอแนะนำให้ทำงบประมาณปีละครั้งตอนปลายปีเพื่อเห็นความเคลื่อนไหวทรัพย์สินสุทธิในแต่ละปี ส่วนงบประมาณรายได้รายจ่ายจะแสดงรายการรายได้ทั้งหมดที่มีลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มี ที่เหลือจะเป็นเงินออมนั่นเอง

3.จัดการทรัพย์สินแล้วก็หนี้สิน

จัดการทรัพย์สินรวมทั้งหนี้สิน คือ ทรัพย์สินต้องเพิ่มมูลค่าเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้ ซึ่งเมืองไทยมีเงินเฟ้อเฉลี่ยราว ๆ 3% ต่อปี แต่ว่าอัตราค่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพียง 0.5% ต่อปี จึงควรมองหาแนวทางการเก็บออมแล้วก็การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นมากยิ่งกว่า ส่วนหนี้ไม่ควรเกิน 2 เท่าของทรัพย์สิน ด้วยเหตุว่าถ้าจ่ายไม่ไหวจะกลายเป็นหนี้เสีย โดยหนี้สินครัวเรือนโดยมากจะมาจากบ้าน รถยนต์ บัตรเครดิต รวมทั้งสินเชื่อเงินสด ก็เลยไม่ควรสร้างหนี้สินเกินฐานะของครอบครัวนั่นเอง

4.จัดการรายได้รวมทั้งค่าใช้จ่าย

การจัดการรายได้ คือการบริหารจัดการเงินของเรา เพื่อสภาพการเงินของคุณ มีสภาพคล่องดี มีเงินพอใช้สำหรับรายจ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น แล้วก็มีเงินออมอีกด้วยนะ การที่จะจัดการรายได้ที่ดีนั้น ควรจะมีการวางแผน ภาษี การลงทุน การประกันชีวิต รวมถึงการรับมือกับเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นด้วย ส่วนเรื่องรายจ่ายจะต้องแยกประเภทให้ได้ว่าอะไร คือ ค่าใช้จ่ายจำเป็นกับรายจ่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดได้ก็จะดี แม้ว่าทำให้มีความสุขแต่อาจทุกข์ในระยะยาว

5.เลือกแนวทางการออมเงิน

การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องทำในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการออมเงินเป็นการเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น หรือยามฉุกเฉิน แล้วก็ควรออมกับออมทรัพย์ของธนาคาร ถ้าหากเราต้องการเราสามารถถอนออกมาใช้ได้เลย หากไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เราก็เอาเงินที่เราใช้ประจำมาใช้ก่อน การออมเงินเพื่อใช้ในยามจำเป็นหรือยามฉุกเฉินเป็นเงินที่เราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อในอนาคต

การเงินในครอบครัวอาจเป็นเรื่องบอบบาง และไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ว่าการจัดการเงินในครอบครัวที่ขาดการวางแผน ก็อาจทำลายความสบายในการสร้างภาพครอบครัวที่ต้องการได้ หันมาพูดคุยแล้วก็พร้อมใจกันจัดการเงินให้เรียบร้อย รวมทั้งมีการจัดการที่ถูกต้อง เพียงเท่านี้เรื่องการเงินก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับครอบครัวคุณถ้าหากคุณจัดการการเงินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เงินไหนควรจะใช้ เงินไหนไม่ควรใช้ และสิ่งไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อ ซื้อส่วนที่จำเป็นก็พอ เพียงเท่านี้การเงินของคุณก็มั่นคง รวมทั้งครอบครัวของคุณก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข