Categories สุขภาพ

ผู้สูงอายุ ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะเหมาะสม

การออกกำลังกายนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดี และยังทำให้มีจิตใจที่แจ่มใสอีกด้วย ควรออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน หากขาดการออกกำลังกายไป ร่างกายอาจจะเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้อีกด้วย  สำหรับผู้สูงอายุ ถือได้ว่า การออกกำลังกายมีความจำเป็นมากที่สุด เพราะหากไม่ออกกำลังกายเลย ร่างกายก็จะถดถอย นำไปสู่ภาวะต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน หากร่างกายไม่ได้รับเคลื่อนไหวเลย ก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาอย่างแน่นอน ผู้สูงอายุ ควรออกกำลังกายอย่างไร ในผู้ส่งอายุ การออกกำลังกายนั้นควรมีวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และยังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูก ช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้มและอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถทำได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้  Balance Exercise…

Read More