เตรียมให้พร้อม! เรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้!

แม้วุฒิปริญญาตรีจะสามารถช่วยให้คุณ หางานทำได้แบบสบายๆ แต่ด้วยลักษณะงานในปัจจุบัน คุณควรเรียนให้สูง หรือมีประสบการณ์มากกว่านั้น เพื่อช่วยให้คุณต่อยอดงานที่ทำได้ ซึ่งการออกไปท่องโลกในต่างประเทศ ก็ช่วยเพิ่มสกิลในด้านภาษาได้เช่นกัน แต่หลายคนมีข้อสงสัย ว่าการเรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง เพราะมีหลายอย่างให้เลือก ทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องสอบอะไรดี เราจึงนำข้อมูลดีๆ มาบอกกัน

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง

แต่ก่อนอื่น ใครที่สนใจจะไปเรียนต่อ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สถานศึกษาในแต่ละประเทศ จะมีการขอคะแนนสอบเพิ่มเติมจากนักเรียนต่างชาติ เพื่อทำการพิจารณาเรื่องเข้าเรียนต่อ คุณจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยการไปสอบเก็บคะแนน ทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้

1.สอบ IELTS

เริ่มต้นด้วยการสอบ IELTS ที่ต้องใช้เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผลคะแนนสอบที่ออกมาจะเป็นที่ยอมรับขององค์กรสากลทั่วโลก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน คุณสามารถนำคะแนนไปใช้ได้ทั้งการศึกษาต่อและการฝึกงาน รวมถึงใครที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศก็นำไปใช้ได้เลย สำหรับการสอบจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด ตั้งแต่การพูด , การฟัง , การอ่าน และการเขียน ข้อสอบจะมาทั้งแบบทั่วไปและแบบวิชาการ จัดสรรมาอย่างครบถ้วน โดยแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้

 • ความรู้สำหรับผู้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การไปดูงานต่างประเทศ การฝึกอบรม และการย้ายถิ่นฐานไปสู่ต่างประเทศ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 6,900 – 8,000 บาท ซึ่งการสอบ IELTS มีความสำคัญกับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร , ออสเตรเลีย , แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ดังนั้นหากจะถามว่าเรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง ก็ให้รีบมาสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเป็นอันดับแรก

2.สอบ TOEFL

ต่อด้วยการสอบ TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ มีความคล้ายกับการสอบ IELTS แต่จะเน้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยการสอบจะครอบคลุม 4 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ คือการพูด , การฟัง , การอ่าน และการเขียน คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน แต่ละส่วนจะถูกแบ่งคะแนนออกเป็น 30 คะแนน คนส่วนใหญ่ใช้สำหรับการไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ โดยคุณสามารถลงทะเบียนสอบ TOEFL ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ets.org/toefl/ibt/register เป็นการลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น แม้จะดูเป็นการสอบที่หลายคนไม่คุ้น แต่หากคิดจะไปเรียนต่อ ควรมาสอบเก็บคะแนนไว้ดีที่สุด การเตรียมตัวสอบก็ไม่ยาก อาจลองฝึกพูด , ฟัง , อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ดูหนังต่างประเทศให้เยอะ จะช่วยให้ได้คะแนนดี

3.สอบ TOEIC

การสอบนี้หลายคนคุ้นและทราบกันดี กับ TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปสมัครงานโดยเฉพาะ หรือใครที่อยากจะเรียนต่อก็สามารถมาสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาได้เช่นกัน โดยการสอบจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • การสอบแบบปรนัยด้วยการฟัง 100 ข้อ คะแนน 495 คะแนน
 • การสอบด้วยการอ่าน 100 ข้อ คะแนน 495 คะแนนเท่ากัน

คะแนนเต็มของการสอบ TOEIC คือ 990 คะแนน จาก 200 ข้อ คุณสามารถนำคะแนนไปใช้ในการสมัครงาน ทั้งในบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยได้ทันที หรือบางบริษัทก็สามารถใช้คะแนนนี้สำหรับเพิ่มฐานเงินเดือน รวมถึงมีเงินค่าภาษาให้อีกด้วย

4.สอบ GRE

เป็นอีกหนึ่งการสอบที่ชื่ออาจไม่คุ้นนัก แต่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ กับการสอบ GRE หรือ Graduate Record Examination เหมาะกับคนที่อยากไปศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ต่างประเทศ เน้นใช้กับประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาเป็นหลัก โดยแบ่งการสอบ เป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • Quantitative Section
 • Verbal Section
 • Analytical Reasoning

นอกจากนี้ยังมีการสอบแยกออกมาเป็น การสอบภาคเขียน essay หรือ Writing Assessment  โดยรูปแบบการสอบ GRE จะถูกเปลี่ยนให้เป็น Computer Adaptive Test หรือ CAT คุณจะสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือน และรู้ผลการสอบได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังแบ่งการสอบเป็นอีก 2 ประเภท คือ

 •            การสอบทั่วไปแบบ General Test
 • การสอบแค่เพียงบางวิชาอย่าง Subject Test

การสอบจะใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที สอบทั้งหมด 16 สาขา เน้นสอบทุกๆ เรื่องทั้งภาษา , คำนวณ , วิเคราะห์ และการสอบในเชิงของความสามารถต่างๆ

5.สอบ GAMT

ปิดท้ายด้วยการสอบ ที่เหมาะกับผู้ที่อยากจะไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านบริการธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้ดำเนินการสอบจะต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงในการพัฒนาแบบสอบถามและการสอบต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการสอบจึงเน้นคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • Analytical Writing Assessment เน้นการเขียน essay จำนวน 2 บทความขึ้นไป ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 • Quantitative Section ใช้เวลาในการสอบอยู่ที่ 75 นาที กับ 37 คำถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Data Sufficiency และ Problem Solving
 • Verbal Section ใช้เวลาสอบ 75 นาที 41 คำถาม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ Reading Comprehension, Critical Reasoning และ Sentence Correction

สำหรับใครที่มีข้อสงสัย ว่าเรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง สามารถเช็กข้อมูลเพิ่มเติม จากสถาบันที่คุณต้องการจะไปสอบ ว่าเขารับคะแนนจากการสอบอะไรบ้าง หน้าที่ของคุณ คือการเตรียมความพร้อม อ่านหนังสือให้เยอะ และสอบให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จะช่วยให้คุณได้ไปเรียนต่อสมใจ