เตรียมให้พร้อม! เรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้!

เตรียมให้พร้อม! เรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้!

แม้วุฒิปริญญาตรีจะสามารถช่วยให้คุณ หางานทำได้แบบสบายๆ แต่ด้วยลักษณะงานในปัจจุบัน คุณควรเรียนให้สูง หรือมีประสบการณ์มากกว่านั้น เพื่อช่วยให้คุณต่อยอดงานที่ทำได้ ซึ่งการออกไปท่องโลกในต่างประเทศ ก็ช่วยเพิ่มสกิลในด้านภาษาได้เช่นกัน แต่หลายคนมีข้อสงสัย ว่าการเรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง เพราะมีหลายอย่างให้เลือก ทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องสอบอะไรดี เราจึงนำข้อมูลดีๆ มาบอกกัน

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง

แต่ก่อนอื่น ใครที่สนใจจะไปเรียนต่อ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สถานศึกษาในแต่ละประเทศ จะมีการขอคะแนนสอบเพิ่มเติมจากนักเรียนต่างชาติ เพื่อทำการพิจารณาเรื่องเข้าเรียนต่อ คุณจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยการไปสอบเก็บคะแนน ทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้

1.สอบ IELTS

เริ่มต้นด้วยการสอบ IELTS ที่ต้องใช้เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผลคะแนนสอบที่ออกมาจะเป็นที่ยอมรับขององค์กรสากลทั่วโลก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน คุณสามารถนำคะแนนไปใช้ได้ทั้งการศึกษาต่อและการฝึกงาน รวมถึงใครที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศก็นำไปใช้ได้เลย สำหรับการสอบจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด ตั้งแต่การพูด , การฟัง , การอ่าน และการเขียน ข้อสอบจะมาทั้งแบบทั่วไปและแบบวิชาการ จัดสรรมาอย่างครบถ้วน โดยแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้

 • ความรู้สำหรับผู้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การไปดูงานต่างประเทศ การฝึกอบรม และการย้ายถิ่นฐานไปสู่ต่างประเทศ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 6,900 – 8,000 บาท ซึ่งการสอบ IELTS มีความสำคัญกับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในประเทศกลุ่มสหราชอาณาจักร , ออสเตรเลีย , แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ดังนั้นหากจะถามว่าเรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง ก็ให้รีบมาสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเป็นอันดับแรก

2.สอบ TOEFL

ต่อด้วยการสอบ TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ มีความคล้ายกับการสอบ IELTS แต่จะเน้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยการสอบจะครอบคลุม 4 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ คือการพูด , การฟัง , การอ่าน และการเขียน คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน แต่ละส่วนจะถูกแบ่งคะแนนออกเป็น 30 คะแนน คนส่วนใหญ่ใช้สำหรับการไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ โดยคุณสามารถลงทะเบียนสอบ TOEFL ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ets.org/toefl/ibt/register เป็นการลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น แม้จะดูเป็นการสอบที่หลายคนไม่คุ้น แต่หากคิดจะไปเรียนต่อ ควรมาสอบเก็บคะแนนไว้ดีที่สุด การเตรียมตัวสอบก็ไม่ยาก อาจลองฝึกพูด , ฟัง , อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ดูหนังต่างประเทศให้เยอะ จะช่วยให้ได้คะแนนดี

3.สอบ TOEIC

การสอบนี้หลายคนคุ้นและทราบกันดี กับ TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปสมัครงานโดยเฉพาะ หรือใครที่อยากจะเรียนต่อก็สามารถมาสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาได้เช่นกัน โดยการสอบจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • การสอบแบบปรนัยด้วยการฟัง 100 ข้อ คะแนน 495 คะแนน
 • การสอบด้วยการอ่าน 100 ข้อ คะแนน 495 คะแนนเท่ากัน

คะแนนเต็มของการสอบ TOEIC คือ 990 คะแนน จาก 200 ข้อ คุณสามารถนำคะแนนไปใช้ในการสมัครงาน ทั้งในบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยได้ทันที หรือบางบริษัทก็สามารถใช้คะแนนนี้สำหรับเพิ่มฐานเงินเดือน รวมถึงมีเงินค่าภาษาให้อีกด้วย

4.สอบ GRE

เป็นอีกหนึ่งการสอบที่ชื่ออาจไม่คุ้นนัก แต่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ กับการสอบ GRE หรือ Graduate Record Examination เหมาะกับคนที่อยากไปศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ต่างประเทศ เน้นใช้กับประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาเป็นหลัก โดยแบ่งการสอบ เป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • Quantitative Section
 • Verbal Section
 • Analytical Reasoning

นอกจากนี้ยังมีการสอบแยกออกมาเป็น การสอบภาคเขียน essay หรือ Writing Assessment  โดยรูปแบบการสอบ GRE จะถูกเปลี่ยนให้เป็น Computer Adaptive Test หรือ CAT คุณจะสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือน และรู้ผลการสอบได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังแบ่งการสอบเป็นอีก 2 ประเภท คือ

 •            การสอบทั่วไปแบบ General Test
 • การสอบแค่เพียงบางวิชาอย่าง Subject Test

การสอบจะใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที สอบทั้งหมด 16 สาขา เน้นสอบทุกๆ เรื่องทั้งภาษา , คำนวณ , วิเคราะห์ และการสอบในเชิงของความสามารถต่างๆ

5.สอบ GAMT

ปิดท้ายด้วยการสอบ ที่เหมาะกับผู้ที่อยากจะไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านบริการธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้ดำเนินการสอบจะต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงในการพัฒนาแบบสอบถามและการสอบต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการสอบจึงเน้นคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • Analytical Writing Assessment เน้นการเขียน essay จำนวน 2 บทความขึ้นไป ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 • Quantitative Section ใช้เวลาในการสอบอยู่ที่ 75 นาที กับ 37 คำถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Data Sufficiency และ Problem Solving
 • Verbal Section ใช้เวลาสอบ 75 นาที 41 คำถาม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ Reading Comprehension, Critical Reasoning และ Sentence Correction

สำหรับใครที่มีข้อสงสัย ว่าเรียนต่อต่างประเทศ ต้องสอบอะไรบ้าง สามารถเช็กข้อมูลเพิ่มเติม จากสถาบันที่คุณต้องการจะไปสอบ ว่าเขารับคะแนนจากการสอบอะไรบ้าง หน้าที่ของคุณ คือการเตรียมความพร้อม อ่านหนังสือให้เยอะ และสอบให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จะช่วยให้คุณได้ไปเรียนต่อสมใจ