การเงินดีเริ่มต้นที่ตัวเราเอง

หากเราอยากที่จะให้การเงินของเราเกิดสภาพคล่อง รวมทั้งมีเสถียรภาพ เราจะต้องเริ่มที่ตัวเรา ด้วยการสร้างวินัยด้านการเงินขึ้นมาก่อน เราจำเป็นต้องฝึกนิสัยการเป็นนักออมเงินที่ดี เพื่อช่วยทำให้เราสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง และก็ออมเงินได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ต้องประสบกับปัญหาทางด้านการเงินในอนาคต การสร้างวินัยทางด้านการเงิน จะไม่ทำให้เราต้องเจอกับอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง เพราะว่าเมื่อเราทำเป็นประจำ เราก็จะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการสร้างนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งของการออมเงิน การสร้างนิสัยการเงินที่ดี มีอะไรบ้าง และเราสามารถทำได้อย่างไร? 1.ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ คนที่มีวินัยด้านการเงินจะออมเงินมากกว่าใช้เงิน แต่ไม่ได้แสดงว่าจะไม่ใช้จ่ายเลย เพียงแต่จะต้องใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ซื้อและใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นแค่นั้น เขาจะไตร่ตรองก่อน สิ่งไหนควรจะลงทุน สิ่งไหนควรจะอดออม ไม่ใช่ใช้จ่ายเพียงเพราะว่าอยากได้ แต่ว่าสิ่ง ๆ นั้น ไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลย 2.จดบัญชีรายรับรายจ่าย การจดบันทึก แล้วก็สร้างบัญชีรายรับรายจ่าย จะช่วยทำให้เราสำรวจการใช้จ่ายของเราได้ ในแต่ละเดือนว่าเราใช้จ่ายไปเยอะแค่ไหน ซื้ออะไรไปบ้าง การมีบัญชีเหล่านี้ จะช่วยทำให้เราวางแผนใช้เงินของเดือนต่อ ๆ ไปได้ เราจะได้ทราบว่าเราควรหรือไม่ควรจะซื้ออะไร…

Read More